หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAISENKO S/N F530108145 รุ่น DCF 25-5A ขนาด 25,607.06 BTU รหัสทรัพย์สิน...

ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAISENKO S/N F530108145 รุ่น DCF 25-5A ขนาด 25,607.06 BTU รหัสทรัพย์สิน 10019306 ของสถานีใบยาศรีสำโรง สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAISENKO S/N F530108145 รุ่น DCF 25-5A ขนาด 25,607.06 BTU รหัสทรัพย์สิน 10019306  ของสถานีใบยาศรีสำโรง สังกัดสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..