หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingฝจพ.02/b/10/64 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ ฝ่ายขาย ปีงบฯ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ฝจพ.02/b/10/64 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่และอื่นๆ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ ฝ่ายขาย ปีงบฯ2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..