หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ฝจพ.b.02/13/64)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดฝ่ายวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ฝจพ.b.02/13/64)

..เพิ่มเติม..