หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างซ่อมแซมชุดดับเพลิง Deluge Valve สำหรับหม้อแปลง GIS 115 kV ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย อาคารศูนย์พลังงาน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) งานจ้างซ่อมแซมชุดดับเพลิง Deluge Valve สำหรับหม้อแปลง GIS 115 kV ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..