หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขนย้ายกล่องใบยาและวัตถุดิบอื่นๆ ที่คลังพัสดุ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก (ม.56)(1)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการขนย้ายกล่องใบยาและวัตถุดิบอื่นๆ ที่คลังพัสดุ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก (ม.56)(1)(ข)

..เพิ่มเติม..