จัดซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x 1,550 ม. (แกนกระดาษ)

จัดซื้อกระดาษซองใน ขนาด 114 มม.x 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 74,520 ม้วน
DOC280521-28052021141232https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/05/DOC280521-28052021141232.pdf

..เพิ่มเติม..