หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องแม่ข่ายจำนวน 200 ลิขสิทธิ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องแม่ข่ายจำนวน 200 ลิขสิทธิ์

..เพิ่มเติม..