หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ "เบญจกิติ" กับสวนสาธารณะอื่น ๆ ผ่านระบบ VDO Conference

ยสท. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ "เบญจกิติ" กับสวนสาธารณะอื่น ๆ ผ่านระบบ VDO Conference

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเชื่อมสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” กับสวนสาธารณะอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..