หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 (7.1) No. 7 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 (7.1) No. 7 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 รายการ

..เพิ่มเติม..