หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ IN-LINE ยี่ห้อ VEDIO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้กับงานเครื่องบรรจุ ALFA RAMจำนวน 25 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ IN-LINE ยี่ห้อ VEDIO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้กับงานเครื่องบรรจุ ALFA RAMจำนวน 25 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ IN-LINE ยี่ห้อ VEDIO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้กับงานเครื่องบรรจุ ALFA RAMจำนวน 25 ชุด

..เพิ่มเติม..