หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง-งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง-งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..