หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนก้นกรอง AIGER PRIME MONO หมายเลข 5 และ 9 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนก้นกรอง AIGER PRIME MONO หมายเลข 5 และ 9 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 21 รายการ

..เพิ่มเติม..