หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM หมายเลข 25 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง ALFA-RAM หมายเลข 25 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 รายการ

..เพิ่มเติม..