หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐ ม. จำนวน...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ Plug Wrap ชนิดมีความพรุน ขนาด ๒๗ มม. X ๕,๐๐๐ ม. จำนวน ๒๒,๔๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..