หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อบริการ รับ-ส่ง พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 19 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสาร เลขที่ ฝจพ.b.02/07/64

ประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อบริการ รับ-ส่ง พนักงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย จำนวน 19 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสาร เลขที่ ฝจพ.b.02/07/64

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..