หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดสายรัดพลาสติก ระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56) (2) (ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องรัดสายรัดพลาสติก ระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56) (2) (ข)

..เพิ่มเติม..