หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยสท. (ศปท.) ขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง เจ้าหน้าที่การเงินทุจริต...เบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดหรือไม่ ? ที่มาข้อมูล...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยสท. (ศปท.) ขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง เจ้าหน้าที่การเงินทุจริต…เบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดหรือไม่ ? ที่มาข้อมูล : สำนักกฎหมาย

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ยสท. (ศปท.) ขอประชาสัมพันธ์ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย
เรื่อง เจ้าหน้าที่การเงินทุจริต…เบิกค่ารักษาพยาบาลซ้ำซ้อน
ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดหรือไม่ ?
ที่มาข้อมูล : สำนักกฎหมาย

[dflip id="35556" ][/dflip]

..เพิ่มเติม..