หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายไตรมาสที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.2564- เดือน มี.ค.2564 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

ประกาศรายไตรมาสที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ม.ค.2564- เดือน มี.ค.2564 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา

..เพิ่มเติม..