หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ชาว ยสท. ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละต่อสู้กับ COVID-19

ชาว ยสท. ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละต่อสู้กับ COVID-19

หมวดหมู่ :

คณะผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละต่อสู้กับโรคโควิด-19 เพื่อ​คนไทยทุกคน

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..