หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ SPEEDWELL SLEEVES จำนวน 10 ชิ้น สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย 8 สี BOBST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ SPEEDWELL SLEEVES จำนวน 10 ชิ้น สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย 8 สี BOBST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเผยแพร่แผนฯ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ

..เพิ่มเติม..