หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 319 เครื่อง (ฝจพ.b.02/03/64) (เลขที่โครงการ 64027066346)

ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 319 เครื่อง (ฝจพ.b.02/03/64) (เลขที่โครงการ 64027066346)

..เพิ่มเติม..