หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ นำคณะผู้บริหาร ยสท. เข้าขอพรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

ผู้ว่าการ นำคณะผู้บริหาร ยสท. เข้าขอพรจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564

หมวดหมู่ :

ผู้บริหารระดับสูงของการยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดยนายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการ เข้าขอพรจากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทสกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย  ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..