หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดันลบและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องไตเทียมเดิมเป็นห้องแรงดันลบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดแรงดันลบและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องไตเทียมเดิมเป็นห้องแรงดันลบ ที่อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..