หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. * 330 ม. จำนวน 3,200 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (ม.56...

จ้างทำเทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม. * 330 ม. จำนวน 3,200 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (ม.56 (2)(ข))

..เพิ่มเติม..