หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ - ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108x21.95 มม., เมนทอล 7.00 มก. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มม.มาตรน้ำ...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ – ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108×21.95 มม., เมนทอล 7.00 มก. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 910,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..