หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจ้าง ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำเดือน มีนาคม 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจ้าง ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคา 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำเดือน มีนาคม 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..