หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานทดลองยาสูบแม่โจ้ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สถานทดลองยาสูบแม่โจ้ ประจำเดือน มีนาคม 2564

..เพิ่มเติม..