หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง(Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ที่ระยะเวลา 30,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง(Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ที่ระยะเวลา 30,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 2 เครื่อง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..