หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Engrave Graveure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 15 รายการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ Engrave Graveure Cylinders (ซองเรียบ) ที่มีรูปแบบจุดกันปลอม (Security Features) จำนวน 15 รายการ (174 ลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..