หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน ๔ คน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕)

..เพิ่มเติม..