หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 42 เครื่อง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 42 เครื่อง

..เพิ่มเติม..