หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 115 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 115 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..