หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน จากสำนักงานยาสูบสุโขทัย-สำนักงานยาสูบนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 21-24 มีนาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน จากสำนักงานยาสูบสุโขทัย-สำนักงานยาสูบนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 21-24 มีนาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถตู้พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน จากสำนักงานยาสูบสุโขทัย-สำนักงานยาสูบนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 21-24 มีนาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..