หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมรายการเคลียร์คัดชัดเจน ช่อง NBT

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมรายการเคลียร์คัดชัดเจน ช่อง NBT

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการเคลียร์คัดชัดเจน โดยมีนายวีระศักดิ์ ขอบเขต เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..