หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขจุดเชื่อมต่อระบบจัดเก็บ-เบิกจ่ายบุหรี่อัตโนมัติ (สัญญา M02/4) กับระบบลำเลียงคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ (สัญญา F02/2) ที่อาคารศูนย์จำหน่ายบุหรี่สำเร็จรูป B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขจุดเชื่อมต่อระบบจัดเก็บ-เบิกจ่ายบุหรี่อัตโนมัติ (สัญญา M02/4) กับระบบลำเลียงคัดแยกสินค้าอัตโนมัติ (สัญญา F02/2) ที่อาคารศูนย์จำหน่ายบุหรี่สำเร็จรูป B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..