หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery 48V. 420Ah/5hr. โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า Traction Battery 48V. 420Ah/5hr. โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..