หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 319 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/03/64)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรศัพท์ IP-Phone ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 319 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/03/64)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..