หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำห้องเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ พร้อมท่อน้ำระบบคูลลิ่ง และห้อง Fire Pump อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำห้องเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ พร้อมท่อน้ำระบบคูลลิ่ง และห้อง Fire Pump อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน

..เพิ่มเติม..