หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบ Robot Kuka Divider พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบ Robot Kuka Divider พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง (ไม่รวมอะไหล่) ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..