หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายควัน สำหรับดับเพลิงและกู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ ที่กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายควัน สำหรับดับเพลิงและกู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ ที่กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..