หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำห้องเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ พร้อมท่อน้ำระบบคูลลิ่ง และห้อง Fire Pump อาคารโรงพยาพบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนท่อน้ำห้องเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ พร้อมท่อน้ำระบบคูลลิ่ง และห้อง Fire Pump อาคารโรงพยาพบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..