หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ห้องServer พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อาคาร B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรอง ห้องServer พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป อาคาร B02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

..เพิ่มเติม..