หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป ประจำเดือน มกราคม 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป ประจำเดือน มกราคม 2564 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..