หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Traction Battery สำหรับรถยกไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ ฝ่ายขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Traction Battery สำหรับรถยกไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ ฝ่ายขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..