หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานนาน 25 ปี และ 15 ปี จำนวน 190 อัน ประจำปีงบประมาณ 2564...

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดทำเข็มเครื่องหมายสมนาคุณ เพื่อมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานนาน 25 ปี และ 15 ปี จำนวน 190 อัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ซ)

..เพิ่มเติม..