หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์(กระดาษต่อเนื่อง 9"x11" 3 ชั้น ไม่มีเส้น ฯลฯ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์(กระดาษต่อเนื่อง 9"x11" 3 ชั้น ไม่มีเส้น ฯลฯ) ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย  สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (กระดาษต่อเนื่อง 9″x11″  3 ชั้น ไม่มีเส้น ฯลฯ)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..