หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดในที่สูง ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ยสท.อยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..