หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 165,000 กก.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ High Fructose Syrup จำนวน 165,000 กก.

..เพิ่มเติม..