หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบห้อง พร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องผสมสารปรุง (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 ห้อง ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบห้อง พร้อมอุปกรณ์ Explosion Proof ของห้องผสมสารปรุง (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 2 ห้อง ของกองผลิตยาเส้น ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..