หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายและยาระงับปวดทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง

..เพิ่มเติม..